abb

Eelectron یک شرکت ایتالیایی می باشد که تمرکز خود را در زمینه طراحی و ساخت محصولات الکترونیکی مرتبط با ساختمان های هوشمند لوکس قرار داده است. این شرکت با بکارگیری پروتکل KNX محصولات خود را به بازار هوشمند سازی عرضه می کند.

نمایشگر ها :

کلید ها :

عملگر ها :

سیستم کنترل ورود و خروج :