abb

Lightwave RF یک شرکت انگلیسی می باشد که تحت پروتکل RF ( فرکانس رادیویی ) کنترل می شود و این امکان را به کاربر می دهد که کلیه تجهیزات برقی خانگی خود را از طریق نرم افزار این شرکت کنترل کند.

روشنایی :

گرمایشی :

کنترل مرکزی :

سنسور :

پریز هوشمند :